Home

Teknik Gymnasiet kurser

Utbildningen ska utveckla elevernas kunskaper om och färdigheter i teknik och teknisk utveckling. Den ska också belysa teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Vidare ska utbildningen utveckla elevernas kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer Förmåga att kommunicera inom det tekniska området samt kommunicera om teknik. Kurser i ämnet. Teknik 1, 150 poäng. Teknik 2, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1. Teknik - specialisering, 100 poäng, som bygger på kursen teknik 1. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll. Kurser Teknik 1, 150 poän

Du lär dig om teknik och teknisk utveckling samt om teknikens roll i vårt samhälle. Du lär dig om hur fysik, matematik och kemi kan kopplas till teknik och tekniska processer. Du lär dig om hela kedjan i utveckling av teknik, det vill säga att analysera behov, utveckla en idé, designa, konstruera, producera, använda, sälja och återvinna tekniska produkter Ett fullständigt gymnasieprogram består enligt Skolverkets riktlinjer av kurser på sammanlagt 2 500 poäng. Vi erbjuder dessutom ytterligare kurser upp till en poängnivå på 3 600 poäng. Utökningen består av kurser inom matematik, fysik och teknik som ger dig fördjupad kunskap samt en bred bas inför vidare studier

Vill du läsa upp dina betyg från gymnasiet eller gå en förberedande kurs för högre studier inom teknik? Då ska du gå en kurs eller utbildning på komvux. Komvuxutbildningarna ges av din hemkommun, men om din kommun inte erbjuder den teknikkurs du vill gå finns möjligheten för dem att köpa in den från en privat vuxenutbildningsanordnare Teknik 1 är en kurs på gymnasial nivå som ger dig teoretisk och praktisk kunskap. Läs Teknik 1 på distans på Hermods. Läs mer på vår hemsida. Ansök nu

Program - Skolverke

Ämne - Teknik - Skolverke

  1. Teknikprogrammet är en gymnasieutbildning som vänder sig till dig som är intresserad av datorer, teknikutveckling och teknikens roll i samhället. Välj mellan fem olika inriktningar på Teknikprogrammet och sök till ett som passar dina intressen bäst
  2. En godkänd gymnasieexamen på SKF Tekniska Gymnasium om 2 800 poäng ger dig ett Teknikcollegediplom. Etiska riktlinjer Alla elever och medarbetare skall behandlas rättvist och med respekt oavsett etniskt ursprung, kön, ålder, nationalitet, funktionsnedsättning, kast, religion, sexuell läggning, medlemskap i facklig organisation eller politisk tillhörighet
  3. På teknikprogrammet får du arbeta både praktiskt och teoretiskt till exempel med att skissa, formge, tillverka, programmera och utföra beräkningar. Andra kontakter med näringslivet, såsom jobbskuggning och studiebesök, är också viktiga inslag i utbildningen. Inför år 2 väljer du någon av våra inriktningar

Här får du kurser i datorkommunikation, programmering, digital media, webbutveckling samt dator- och kommunikationsteknik. Inriktningen teknikvetenskap ger dig kunskaper om och färdigheter i teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program för dig som är kreativ och gillar att lösa problem. Hos oss får arbeta både teoretiskt och praktiskt när du lär dig att gå från idé till produkt. Antagningsgräns. 267,5-280 p - se resp inriktning. Antagningsgräns, median. 272,5-300 p - se resp inriktning. Högskolebehörighet

Teknikprogrammet - GymnasieGuide

  1. I programbasen hittar du kurser som matematik, fysik och kemi för att du ska få en naturvetenskaplig grund som är viktig i alla tekniska sammanhang. På teknikprogrammet tränas du i att bli en problemlösare genom att du får delta i hela den tekniska utvecklingsprocessen: idé - design - konstruktion - produktion - distribution - försäljning - service - återvinning - analys
  2. På NTI Gymnasiet belyser vi teknikens roll i samspelet mellan människa och natur med hänsyn till hållbar utveckling. Under din utbildning hos oss utvecklar du dina kunskaper om fysik, kemi och matematik med fokus på tekniska processer. I teknik får du undersöka, beskriva och systematisera olika egenskaper hos tekniska objekt och processer
  3. Du lär dig om teknikvetenskapens arbetsmetoder och verktyg för matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Du lär dig om fysikaliska fenomen och samband och hur fysikens modeller och teorier utvecklas. Du får lösa tekniska problem och göra beräkningar och analyser av tekniska system
Bryggeriteknik i media | VBUTeknikprogrammet | Skånegy

Våra program. I alla program och på samtliga av Värmdö Tekniska Gymnasiums yrkesprogram ingår de kurser som krävs för att få grundläggande högskolebehörighet till universitet och högskola. Alla program kan också läsas med profil mot hockey eller fotboll. Läs mer om fotboll här och om hockey här Du får en bred plattform av kunskaper tack vare kurser i matematik, fysik, kemi, teknik och språk. Teknikprogrammet ger även möjligheter till arbete direkt efter gymnasiet. Vid arbete med tekniska lösningar behövs ett logiskt och långsiktigt tänkande, en naturvetenskaplig grund och förståelse för hur dessa tekniska lösningar påverkar människan och hennes miljö

Teknikprogrammet GT

Hitta en teknisk utbildning - Studentum

Teknik 1 Hermod

Teknikprogrammet - Karlsta

Sök bland alla kurser. Sök. Antal träffar: 370. Filtrera sökning. Kurstyp. Typ av utbildning Studieform. Ämnesområde. Startdatum. Skola Gymnasial utbildning Naturvetenskap och Teknik. Distans 100 poäng DAODAC0-D. Datorteknik 1a - Distans Kurser i teknik hos JENSEN komvux. Läs upp och komplettera dina betyg med våra gymnasiala vuxenutbildningar Kurser. På Folkuniversitetets vuxengymnasium på distans väljer du mellan ett 100-tal gymnasiala kurser på heldistans. Rensa

Du läser kurser inom teknik alla tre åren. I årskurs 3 läser du kursen teknik specialisering där du kommer arbeta med ett hållbart samhälle utifrån energi och resurseffektivisering. Vår profilering gör dig behörig till ett fjärde tekniskt år efter dina gymnasiestudier hos oss där du kan utbilda dig till gymnasieingenjör inom inriktningen design och produktutveckling Teknik 1. Teknik 1 är ett flexibelt läromedel som följer projektarbetets naturliga gång: idé och behovsanalys följs av ritteknik, presentation och prototyptillverkning. Olika tekniska moment förklaras från grunden och det viktiga samspelet mellan teknik, människa och samhälle analyseras. Sortera efter Kurs 1 Matematik - Gymnasiet. Mathleaks utvecklar självinstruerande lösningar som på ett pedagogiskt sätt förklarar vägen fram till svaret, en privatlärare i fickan, som är mycket mer än ett facit. Vi erbjuder lösningar till svenska läroböcker i matematik för kurs 1

Vad du läser på ditt tekniska basår. Förutom den matematik som presenteras i den här kursen så läser du även fysik 1, fysik 2 och kemi. Hos finns inga kurser i kemi. Däremot har vi en heltäckande kurs till fysik 1 som du får tillgång till hos oss. Exempel på utbildningar du kan gå efter ett tekniskt basår: Datateknik; Elektrotekni Program & kurser på Teknik & Service Gymnasiet i Älvsjö Nedan finner du det utbud av program och kurser som Teknik & Service Gymnasiet erbjuder. Läs gärna mer om de olika programmen på Skolverkets webbplats. El- och energiprogramme Teknikprogrammet Saab Tekniska Gymnasium (TE) TEKNIKPROGRAMMET är ett högskoleförberedande program, utformat tillsammans med Saab, som ger dig kunskaper inom datorstyrd design och konstruktion. Oavsett om du vill bli programmerare, spelutvecklare, arkitekt, byggingenjör, arbeta med el och elektronik eller design och produktutveckling är Teknikprogrammet det naturliga valet för dig

fördjupningar:Design och produktutveckling. Design och produktutveckling är fördjupningen där du får arbeta med att utveckla nya produkter. Kreativitet och problemlösning liksom planering och lagarbete är viktiga bitar. Vi samarbetar med Volvo Cars konceptcenter för framtagning av modeller, vilket gör att du får kunskap och erfarenhet. Civilingenjör och lärare på KTH är en unik utbildning som leder till både en civilingenjörsexamen och en ämneslärarexamen. Samhället behöver kommunikativa civilingenjörer och tekniskt kunniga lärare. Med denna utbildning blir du både och. Efter ut..

Hässleholms kommun ligger i göingeskogarna i norra Skåne. Här finns en vacker natur och många vandringsleder. Hässleholm är en järnvägsknut, det går snabbt att ta sig till och från Malmö och Köpenhamn. Kommunen har drygt 50.000 invånare och 6 basorter Tyringe, Vinslöv, Hästveda, Bjärnum, Vittsjö och Sösdala Naturvetenskapligt/tekniskt basår är en förutbildning för dig som vill bli ingenjör inom ämnena teknik, utan bara skaffa dig behörighet genom att läsa kurser som motsvarar gymnasiekurserna. Gustaf Brahme läste energiprogrammet på gymnasiet och utbildade sig till rörmokare

Meritpoäng - GymnasieGuide

Ämneslärarutbildning med inriktning mot teknik, årskurs 7-9, 270 hp. Ämneslärarutbildningen med inriktning mot teknik på KTH ger dig möjlighet att på fyra år läsa till två yrken: högskoleingenjör inom maskinteknik och högstadielärare inom teknik och matematik. Efter examen kan du arbeta med både människor och teknik, i. Motorbranschens tekniska gymnasium är en skola där du som elev får en högkvalitativ yrkesutbildning med stora möjligheter till arbete efter avslutad utbildning. Våra pedagoger finns på plats under hela din skoldag. Med sina kunskaper och sitt engagemang handleder de dig genom utbildningen Naturvetenskapsprogrammet med inriktning Naturvetenskap och samhälle på Kulturama Gymnasium är ett högskoleförberedande program som passar dig som vill få det vetenskapliga djupet men som också har ett estetiskt intresse. I kulturamahuset vistas du i en unik miljö, här får du utvecklas i en kreativ, öppen och produktiv miljö Då är teknikprogrammet något för dig. Från hösten 2018 är teknikprogrammet på Lerums gymnasium ett certifierat teknikcollege. Du får arbeta tvärvetenskapligt och ur ett hållbarhetsperspektiv med teknik, människa, miljö och samhälle. Du får träna och vidareutveckla din kommunikativa förmåga i tal, skrift och visualisering

Video: Plugga design och produktutveckling på gymnasiet

Hitta utbildningar och kurser, allt från gymnasium till

Start och ansökan 1. När börjar Tekniskt basår? Terminsstarten är i slutet av augusti eller början av september. Aktuellt datum för årets terminsstart och den obligatoriska registrering som föregår terminsstarten publiceras under våren på Chalmers Studentportal. Innan terminen och ordinarie kurser Detta beror på att tekniskt basår inte är en utbildning på akademisk grundnivå utan är en förberedande utbildning på gymnasial nivå. Att meritvärdet kan uppgå till maximalt 20,00 gäller alla sökande oavsett om du har betyg från en svensk eller en utländsk gymnasieskola eller gymnasial vuxenutbildning Hos oss på Virginska gymnasiet kommer du att möta engagerade lärare med bred yrkeskunskap där vi har fokus på dig och din kunskapsutveckling. Ladda ner vår folder. Läs mer om utbildningen i vår folder. Pdf, 3.2 MB. (Pdf, 3.2 MB) De här kurserna ingår i utbildningen. Förutom de gymnasiegemensamma ämnena läser du även dessa kurser Gymnasiet; Gymnasiet. Dela: Programmering i visuell miljö, 5 hp HT21 Teknik för lärare Gy, 30 (61-90), Ingår i Lärarlyftet, 30,0 hp Här hittar du kurser du som lärare kan gå Det finns även information.

Ny kurs i e-sport på gymnasium. Datorsal på CIS-gymnasiet, Bild: Embla Hegg. 13 oktober, 2021 15:47 Lokalt, Sport; I början av hösten startade den nya kursen för e-sport på CIS-gymnasiet. Tanken bakom kursen är att arbeta med både huvud och Teknik väcker nytt liv i vraket från 1700-talet Alice Andreasson 22. Robot- och CNC-tekniker. Det här är en ettårig utbildning som ger dig de kunskaper inom robot-programmering och CNC-styrning som efterfrågas av tillverkningsindustrin inom skärande bearbetning. Tillsammans med vår ledningsgrupp, som består av representanter från tillverkningsindustrin i regionen, ser vi till att använda den senaste. teknik samhällsbyggande och miljö kurser 28 August, 202

Teknik - Erik Dahlbergsgymnasie

gymnasieskolans kurs Teknik 1 med kursplanen i fokus Sebastian Zamani Det är först till 2011 års läroplan för gymnasiet, Gy11, som ämnet teknik undervisas som ett eget ämne och med en egen kursplan för kurserna: Teknik 1, Teknik 2 samt Teknik - specialisering (SKOLFS 2010:134) Jacob Littorin, Teknik, tog studenten 2018. Jag heter Jacob Littorin. Åva gymnasium och teknikprogrammet, var min dagliga hemvist under tre händelserika år tills jag tog studenten i juni 2018. Gymnasiet handlar inte bara om utmanande prov och långa - nästan ändlösa projekt, utan om allt däremellan Tekniskt basår, 60 fp. Tekniskt basår ger dig behörighet till vissa tekniska universitetsutbildningar, till exempel civil- eller högskoleingenjör, och vissa naturvetenskapliga kandidatprogram, som matematikerprogrammet. Du läser både kurser som utgår från gymnasiets kurser med anpassning för vidare studier på Örebro universitet och.

Ämnen, poäng och betyg Gymnasieantagninge

Om du saknar någon kurs från gymnasiet som krävs för behörighet och inte hinner bli klar före 15 april/15 oktober så kan du komplettera med meriter fram till sista datum för komplettering men observera att du måste har gjort din ansökan på antagning.se före den 15 Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor. Den inledande matematikkursen är mer omfattande än motsvarande kurs på gymnasiet för att underlätta för dem som läst kurs 2a eller 2b på gymnasiet. Basåret gör dig behörig till universitetsstudier på en mängd program inom områdena teknik, IT, matematik eller naturvetenskap, vissa inriktningar inom lärarutbildningen med mera (förutsatt att du uppfyller eventuell övrig behörighet)

Teknikprogrammet - Lär dig mer om teknik på gymnasie

Om du är intresserad av teknik och naturvetenskap, men saknar fullständig behörighet för att studera sådana program och kurser på universitetet, är basåret något för dig. Utbildningen ger gymnasiebehörighet i biologi, fysik,. NTI Gymnasiet har tre olika profiler inriktade mot tech, vetenskap samt handel och ekonomi. Gemensamt för alla profiler är att de ger våra elever kunskaper i ny teknik och digital spetskompetens. Vi ska ligga i teknikens framkant, därför präglas vår skolmiljö av digitaliserad pedagogik med makerspaces och VR/AR-labb Gymnasiet; Gymnasiet. Dela: Klimatet, COP26 och globala målen - 10 november, Här hittar du kurser du som lärare kan gå Det finns även information hälsa Kemi Matematik Moderna språk Modersmål Musik Psykologi Religionskunskap Samhällskunskap Slöjd Svenska som andraspråk Teknik ULV -Utländska lärare och akademikers.

Kannatol – Flyinge

SKF Tekniska Gymnasium - Välkommen till SKF Tekniska

Engelska 1 för ämneslärare gymnasiet 15 högskolepoäng. English 1 for High School Teachers. Grundnivå, E0012P. Efter avslutad kurs ska studenten kunna: Kursens undervisningsspråk samt undervisningsform anges för varje kurstillfälle och framgår av kurssidan på Luleå tekniska universitets hemsida 3D-teknik, CNC, svarv, fräs, svets, automation. Låter det komplicerat? Vi hjälper dig förstå de olika maskinerna, användningsområden, programmering, konstruktion och mycket därtill. Det är spännande att jobba med maskiner och ny teknik, eller att skapa något för hand. Det här är något som företagen behöver i framtiden! Exempel på yrken är utvecklare, automationstekniker. Gymnasial utbildning Naturvetenskap och Teknik. Distans 100 poäng ARKARK0-D. Arkitektur rum - Distans. Gymnasial utbildning Naturvetenskap och Teknik. Distans 100 poäng ARKARI0-D. Bagare Konditor - (GRvux) Gymnasial utbildning Restaurang och Livsmedel. Gruppundervisning, dag 1300 poäng GRY-RBG-2201-GG. Barnskötare. Gymnasial utbildning Barn.

Om oss | PedagogDirekt"Det är väldigt roligt att få prova på att bo i det härEnskilda Gymnasiet - Vi söker de elever som vill göra sitt

Mälardalens Tekniska Gymnasium - Det smarta valet . Öppet hus Välkommen på Öppet hus den 11 dec 2021! Medan du väntar kan du klicka dig vidare till massor med olika filmer och annan information om våra kurser och vår fantastiska skola. Lyssna på och läs om vad. Distansstudier för ämnesbehörighet. Nedan finner du de kurser som är lämpliga för dig som vill studera för lärarlegitimation med behörighet i ämnena matematik, fysik, naturorienterande ämnen och teknik. Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar har lång erfarenhet av att erbjuda utbildningar på distans riktade mot verksamma lärare Du är intresserad av teknik, teknikutveckling och design.Du tycker det är roligt att koppla det teoretiska till praktiska för att lära dig hur saker och ting hänger ihop. Du får en bred utbildning där du får träna på att arbeta i projektform och ämnesövergripande. I projekten får du tillämpa problemlösning i ingenjörsmässiga case Utbildningen förbereder dig för ett spännande och utvecklande yrkesliv i en teknikfylld bransch som exempelvis fordonstekniker, reservdelsrådgivare, servicerådgivare, bil­vårdstekniker, yrkesförare, truckförare, lager eller terminalarbetare. Här på Vägga är det första året gemensamt för alla elever på utbildningen Målet med utbildningen är att erbjuda en kortare vidareutbildning för dig som har gått tekniskt inriktat program på gymnasiet eller som kommer från arbetslivet. Utbildningen börjar med ett antal kurser som ger dig grundläggande kunskaper för att kunna tillgodogöra dig de fortsatta mer tekniskt inriktade kurserna